Likwidacja bomb ekologicznych

Geocoma Sp. z o.o. realizuje prace związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi. Zakres usług obejmuje odbiór, transport i ostateczne zagospodarowanie odpadów. Nasze wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra kierownicza i techniczna, a także wdrożone procedury bezpieczeństwa gwarantują jakość oferowanych prac.

Naszą specjalizacją jest likwidacja miejsc składowania odpadów niebezpiecznych (tzw. bomb ekologicznych). Są to głównie miejsca nagromadzenia w sposób nielegalny odpadów niebezpiecznych. Ich przedostanie się do gruntu i wód podziemnych może powodować znaczne szkody w środowisku. Jednocześnie sposób ich składowania w nieszczelnych opakowaniach, może doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludności np. powodując niekontrolowane reakcje prowadzące do zapłonu, a w konsekwencji pożary nagromadzonych odpadów.

Procedura związana z likwidacją ”bomb ekologicznych” zawiera między innymi wykonanie analiz zawartości poszczególnych opakowań i partii odpadów, ustalenie rodzaju odpadów, przepakowanie odpadów do atestowanych opakowań, transport a następnie finalne unieszkodliwienie. Zasadnicza większość odpadów jest unieszkodliwiana w spalarniach odpadów niebezpiecznych, w instalacjach znajdujących się naszych partnerów poza granicami Polski.

 

Koparki zbierające ziemię

Nasze realizacje

Geocoma remediacja 9
Geocoma remediacja 1
Geocoma remediacja 2
Geocoma remediacja 3
Geocoma remediacja 4
Geocoma remediacja 5
Geocoma remediacja 6
Geocoma remediacja 7
Geocoma remediacja 8