Gospodarowanie odpadami i usługi geologiczne | Geocoma

 

Usuwanie niebezpiecznych substancji z gleby, ziemi i wód gruntowych

 

Gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi

 

Szeroki zakres prac geologicznych

 

Doświadczenie w neutralizacji

 

Remediacja in situ

 

Remediacja ex situ

W służbie ochrony środowiska

Likwidacja składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin

Geocoma Sp. z o.o. specjalizuje się w likwidacji miejsc składowania przeterminowanych środków ochrony roślin. W ciągu wieloletniej działalności kadra firmy Geocoma zrealizowała projekty w wielu krajach na terenie Wschodniej Europy.

Pracownik w żółtym kombinezonie
wózek widłowy

Likwidacja bomb ekologicznych

Geocoma Sp. z o.o. realizuje prace związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi. Zakres usług obejmuje odbiór, transport i ostateczne zagospodarowanie odpadów. Nasze wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra kierownicza i techniczna, a także wdrożone procedury bezpieczeństwa gwarantują jakość oferowanych prac.

Remediacja i badania geologiczne

Zajmujemy się remediacją, czyli oczyszczaniem ziemi i wód gruntowych z niebezpiecznych substancji, które mogą zagrażać ludzkiemu życiu oraz środowisku naturalnemu. Nasza pełna oferta obejmuje zarówno opracowanie projektów robót geologicznych i późniejsze wprowadzanie ich w życie, jak też tworzenie niezbędnej dokumentacji czy sporządzanie opinii i ekspertyz.

Zbieranie ziemi