Likwidacja składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin

Geocoma Sp. z o.o. specjalizuje się w likwidacji miejsc składowania przeterminowanych środków ochrony roślin. W ciągu wieloletniej działalności kadra firmy Geocoma zrealizowała projekty w wielu krajach na terenie Wschodniej Europy. Nasze usługi są potwierdzone przez usatysfakcjonowanych klientów. Zadania polegające na likwidacji magazynów z przeterminowanymi środkami ochrony roślin, związane są z wieloma wyzwaniami natury logistycznej, a także specjalistycznymi wymaganiami postępowania z takimi odpadami w bezpieczny dla środowiska, pracowników i ludności sposób.

Poszczególne etapy realizacji projektów to:

  • uzyskanie potrzebnych pozwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów,
  • zabezpieczenie terenu prac, identyfikacja odpadów poprzez zbadanie właściwości chemicznych i fizycznych,
  • bezpieczne przepakowanie odpadów do atestowanych opakowań,
  • transport odpadów zgodnie z zasadami ADR,
  • ostateczne termiczne unieszkodliwienie odpadów.

 

Mężczyzna w kombinezonie oznakuje niebieskie beczki

Nasze realizacje

Geocoma odpady niebezpieczne 5
Geocoma odpady niebezpieczne 1
Geocoma odpady niebezpieczne 2
Geocoma odpady niebezpieczne 3
Geocoma odpady niebezpieczne 4